Czerwiec

Czerwiec

Harmonogram pracy Jaskini Raj w miesiącu czerwcu:
wtorek     – 9.00 – 17.00
środa       – 9.00 -17.00
czwartek – 9.00 – 17.00
piątek      – 9.00  – 17.00
sobota     – 9.00 – 18.00
niedziela – 9.00 – 18.00
długi weekend czerwcowy : 9.00 – 18.00